هدف کایروپراکتیک

هدف اختصاصی کایروپراکتیک

هدف اختصاصی کایروپراکتیک تصحیح در جابجایی های مهره ها subluxation و اختلال حرکتی سگمنتال bjomechanical intersegmental dysfunction (BID) با روشی بی خطر و موثر می باشد.

اصلاح در رفتگی تنها برای درمان بیمارانی که علائم درد و بیماری را نشان می دهند، در نـظر گرفته نمی شود، بلکه این روش در مورد هر بیماری که دچار subluxation مهره ها می باشد بکار می رود، علیرغم اینکه بیمار هیچگونه علائم بیماری و درد را نداشته باشد.

این دکتر کایروپراکتیک است که وجود این subluxation را تشخیص داده و با تنظیم(adjustment) ستون فقرات و تصحیح این جابجایی به بدن در راه درمان خویش کمک می کند.
بر خلاف اطلاعات نادرستی که ممکن است در اختیار مردم گذاشته شده باشد، تنها وظیفه دکتر کایروپراکتیک (D.C) تنظیم کردن ستون فقراتی که از حالت طبیعی خارج شده است، نمی باشد. بلکه او با این کار به بدن توانایی طبیعی خود را برای درمان این اختلال biomechanical intersegmental dusfunchion (BID)، باز می گرداند.

در حین adjustment، مهره جابجا شده از حالت غیر طبیعی (گیر) خود خارج شده و اختلال عملکرد آن اصلاح می شود.

این تغییر حالت مهره باعث برانگیخته شدن قدرت طبیعی بدن در درمان خودش می شود.

در این حالت است که مهره ها به حالت تراز طبیعی خود بازگشته اند.

هدف نهایی درمان کایروپراکتیک

هدف نهایی درمان کایروپراکتیک اصلاح این جابجایی ها، یا به عبارت دیگر درمان اختلال حرکتی مهره ای (BID) می باشد.

در حقیقت همین جابجایی های کوچک هستند که به ایجاد بیماری و ناخوشی منجر می شوند و ممکن است سیستم ایمنی ما را تضعیف کنند.

ستون فقرات ما از ۲۴ استخوان کوچک بنام مهره تشکیل شده است. هفت عدد از این مهره ها در گردن، دوازده عدد آنها در ناحیه پشت، پنج عدد در قسمت کمر قرار دارند.

این مهره ها روی هم قرار گرفته اند بطوریکه اگر از جلو به این ستون نگاه شود، خط مستقیمی دیده می شود.

البته خیلی بندرت افرادی یافت می شوندکه ستون فقراتشان کاملاً صاف و بدون انحنا باشد.

در بیشتر مردم ستون فقرات انحنای بسیار جزیی به راسـت یا چپ دارد و حتی ممکن است یک یا چند مهره از حالت طبیعی خود پیچ خورده (twisted) و یا چرخیده(rotated) باشند.

page-2-image-2-300x295