۶ نشانه آرتریت پسوریاتیک (التهاب مفصلی پسوریازیس)

۶ نشانه آرتریت پسوریاتیک (التهاب مفصلی پسوریازیس)

چه اتفاقی در آرتریت پسوریاتیک می افتد آرتریت پسوریاتیک التهاب مفاصل است که با بیماری پوست، پسوریازیس همراه است. با این حال، هر فرد مبتلا به پسوریازیس، آرتریت پسوریاتیک را توسعه نمی دهد. به طور مشابه، هر فردی که مبتلا ادامه مطلب