نرمش‌های تقویتی عضلات گردن | بهترین متخصص کایروپراکتیک

نرمش‌های تقویتی عضلات گردن

نرمش‌های تقویتی عضلات گردن از انواع ورزش برای گردن درد عبارتند از نرمش‌های تقویتی عضلات گردن که به صورت زیر انجام می‌شود: حرکت اول کف دست چپ خود را بر روی سمت چپ سر خود قرار داده و کف دست ادامه مطلب