تشخیص و درمان پارگی مینیسک زانو | بهترین متخصص کایروپراکتیک

تشخیص و درمان پارگی مینیسک زانو

تشخیص پارگی مینیسک زانو متخصص ارتوپد جهت تشخیص پارگی مینیسک زانو معاینات لازم را روی بیمار انجام میدهد و از بیمار می خواهد زانوی خود را در جهت های مختلف حرکت دهد و همچنین با بررسی الگوی راه رفتن بیمار ادامه مطلب