انواع آلیاژ برای ساخت پروتز زانو | بهترین متخصص کایروپراکتیک

انواع آلیاژ برای ساخت پروتز زانو

بررسی انواع آلیاژ برای ساخت پروتز زانو ایمپلنت یا پروتز زانو، مفصلی مصنوعی است که طی عمل جراحی تعویض مفصل، جایگزین مفصل طبیعی می‌شود تا درد بیمار کاهش یافته، و دامنه حرکتی‌اش بهتر شود. در ادامه مطلب امروز سایت دکتر ادامه مطلب