الکتروتراپی با دستگاه تنس | بهترین متخصص کایروپراکتیک

الکتروتراپی با دستگاه تنس ، روشها و نکات

الکتروتراپی با دستگاه تنس الکتروتراپی با دستگاه تنس یکی از مدالیته های فیزیوتراپی موثر در بهبود بسیاری از بیماری های اسکلتی_عضلانی، مغز و اعصاب و روماتیسمی است. استفاده از تنس از طریق مانع شدن ارسال پیام درد به طناب نخاعی ادامه مطلب