تخت ترکشن (Traction) اصفهان

تخت ترکشن (Traction)

ترکشن (Traction) چیست؟ ترکشن (Traction) یکی از مهمترین دلایل ناتوانی جوامع بشری در دورۀ صنعتی، دردهای ستون فقرات است. امروزه در دنیا برای درمان مشکلات ستون فقرات، شیوه­ های مختلفی وجود دارد که در این میان مداخلات فیزیکی و درمانهای ادامه مطلب