اکتروتراپی اصفهان

الکتروتراپی

الکتروتراپی و موارد کاربرد آن الکتروتراپی  یک روش درمانی فیزیکی است که در آن تحریکات الکتریکی با قرار گرفتن پد های الکتریکی بر روی پوست به اعصاب و فیبرهای عضلانی اعمال می شود. امروزه در کلینیک های توانبخشی انواع مختلفی ادامه مطلب