شاک ويو تراپی اصفهان

شاک ویو تراپی

 شاک ویو تراپی شاک ویو تراپی (Shockwave) یکی از جدیدترین روشها برای درمان اختلالات اسکلتی-عضلانی، استفاده از امواج شاک ویو است.شاک ویو ، امواج پر قدرت، با انرژی زیاد و دامنه بالاست و همانند اولتراسوند، جزء امواج صوتی به شمار ادامه مطلب