آناتومی مفصل شانه | بهترین متخصص کایروپراکتیک

آناتومی مفصل شانه

آناتومی مفصل شانه مفصل شانه از کنار هم قرار گرفتن سه استخوان تشکیل شده و یک مفصل از نوع گوی و کاسه در نظر گرفته می شود. این استخوان ها عبارتند از استخوان بازو (هومروس)، استخوان کتف (اسکاپولا) و ترقوه. ادامه مطلب