انجام شاک ویو تراپی و اثراتی که در پی دارد ؟

انجام شاک ویو تراپی و اثراتی که در پی دارد ؟

اثرات شاک ویو تراپی در ادامه به مهمترین اثرات شاک ویو تراپی اشاره خواهیم کرد که در درک بهتر اثرات درمانی این روش درمانی به ما کمک خواهد کرد: رشد رگ های خونی جدید رشد رگ های خونی جدید، از ادامه مطلب

بیماران بعد از انجام شاک ویو تراپی چه احساسی دارند ؟

بیماران بعد از انجام شاک ویو تراپی چه احساسی دارند ؟

شاک ویو تراپی چیست؟ لطفا از اسم شاک ویو تراپی نترسید. شاید اسم عجیب و دلهره آوری داشته باشد ولی واقعا آنطور که فکر می کنیم استرس زا نیست. این دستگاه از جمله دستگاه هایی پیشرفته در مراکز فیزیوتراپی است ادامه مطلب