تشخیص شانه منجمد | بهترین متخصص کایروپراکتیک

تشخیص شانه منجمد

تشخیص شانه منجمد چگونه می توان شانه منجمد را تشخیص داد؟ تشخیص کپسولیت چسبنده عمدتاً برمبنای معاینه بالینی توسط فوق تخصص شانه صورت می گیرد. ارزیابی محدوده حرکت مفصل و میزان درد ایجاد شده در جریان حرکات مختلف اطلاعات ارزشمندی ادامه مطلب