تشخیص و درمان سیرنگومیلی | بهترین متخصص کایروپراکتیک

تشخیص و درمان سیرنگومیلی

تشخیص و درمان سیرنگومیلی پزشک تشخیص و درمان سیرنگومیلی را با بررسی پرونده پزشکی و معاینه بالینی کامل بیمار شروع می‌کند. سیرنگومیلی گاهی به صورت تصادفی هنگام ام آر آی یا سی تی اسکن ستون فقرات تشخیص داده می‌شود که ادامه مطلب