تشخیص کمر درد

روش های تشخیص کمر درد

تشخیص روش های تشخیص کمر درد پزشک شما پشت شما را معاینه می کند و توانایی شما در نشستن ، ایستادن ، راه رفتن و بلند کردن پاهای شما را ارزیابی می کند. پزشک ممکن است از شما بخواهد که درد ادامه مطلب