علت تیر کشیدن درد لگن تا انتهای پا

علت تیر کشیدن درد لگن تا انتهای پا

علت تیر کشیدن درد لگن تا انتهای پا: درد سیاتیک به دردی اشاره دارد که در طول مسیر عصب سیاتیک، بیمار را دچار ناراحتی می‌کند، این درد از ناحیه پایین کمر منشعب شده و از طریق لگن و باسن به پاها منتقل ادامه مطلب