درمان دیسک کمر به روش اپیدورال | بهترین متخصص کایروپراکتیک

درمان دیسک کمر به روش اپیدورال

بررسی درمان دیسک کمر به روش اپیدورال، تحت هدایت C-Arm فلوروسکوپی و سونوگرافی دیسک کمر از دو بخش اصلی تشکیل شده‌است، بخش ژله مانندی به نام نوکلئوس پالپوس (Nucleus Pulposus) که در مرکز دیسک قرار دارد و لایه‌های خارجی که ادامه مطلب