درمان دیسک گردن با دستگاه فیزیوتراپی | بهترین متخصص کایروپراکتیک

درمان دیسک گردن با دستگاه فیزیوتراپی

بررسی درمان دیسک گردن با دستگاه فیزیوتراپی فتق دیسک گردن زمانی رخ می دهد که هسته داخلی دیسک جابه جا می شود و عارضه ای به نام بیرون زدگی دیسک به وجود می آید. این عارضه به عصب های گردن ادامه مطلب