آسیب تنیس البو و درد آرنج

آسیب تنیس البو و درد آرنج و علت ها و روش های درمانی

آسیب تنیس البو و درد آرنج (lateral epicondylitis) یک بیماری دردناک است که وقتی که تاندون های آرنج، معمولا به خاطر حرکات مکرر مچ دست و بازو، بیش از حد مورد فشار قرار می گیرند رخ می دهد. علی غم ادامه مطلب