متاتارسالژیا

متاتارسالژیا بیماری دردناک پا چیست؟

متاتارسالژیا، بیماری دردناک پا چیست؟ متاتارسالژیا Metatarsalgia)) بیماری دردناکی است که بر توپ پای اثر می گذارد. متاتارس ها استخوان هایی هستند که انگشتان پا را به مچ پا وصل می کنند. متاتارسالژیا می تواند ناشی از استفاده بیش از حد ادامه مطلب