انواع و شدت پیچ خوردگی مچ پا

انواع و شدت پیچ خوردگی مچ پا

انواع و شدت پیچ خوردگی مچ پا انواع پیچ خوردگی و درجاتی که به آن داده می‌شود عبارتند از: پیچ خوردگی متداول و عادی مچ پا: هنگامی که رباط‌های بیرونی مچ پا یا رباط جلویی ساق پا صدمه ببیند، یک پیچ ادامه مطلب