شروع رسمی کار مطب دکتر اعتدالی در اصفهان

شروع رسمی کار مطب دکتر مسعود اعتدالی در اصفهان

دکتر مسعود اعتدالی نماینده رسمی انجمن علمی کایروپراکتیک ایران دکترای کایروپراکتیک (علم تطبیق وتنظیم ستون فقرات) پیشگیری و درمان طبیعی ناراحتی های ستون فقرات و مفاصل دارای بوردهای سراسری و ایالتی از آمریکا آدرس: ، اصفهان، خیابان ستارخان شمالی، کوی ادامه مطلب