روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید چیست؟ | بهترین متخصص کایروپراکتیک

روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید چیست؟

روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی نوعی بیماری مزمن و سیستمیک است که اغلب در زنان و در سنین 30 تا 50 سال رخ می دهد. در این بیماری خودایمنی سیستم ایمنی به سلول های بدن ادامه مطلب