سیرنگومیلی چیست و عوارض آن | بهترین متخصص کایروپراکتیک

سیرنگومیلی چیست و عوارض آن

سیرنگومیلی چیست و عوارض آن سیرنگومیلی سیرنگومیلی یا کیست نخاعی اختلال نادری است که در آن کیستی داخل نخاع تشکیل می‌شود. این کیست یا سیرینکس به مرور زمان بزرگ‌تر و بلندتر می‌شود و بخشی از نخاع را از داخل رو ادامه مطلب