تشخیص شانه منجمد | بهترین متخصص کایروپراکتیک

شانه منجمد یا شانه یخ زده چیست؟

شانه منجمد یا شانه یخ زده چیست؟ شانه منجمد یا شانه یخ زده (Frozen shoulder) تحت عنوان کپسولیت چسبنده (Adhesive Capsulitis) نیز شناخته می شود و عمدتاً با خشکی و درد در مفصل شانه تظاهر می یابد. معمولاً علائم و ادامه مطلب