علائم و علت ایجاد سندروم تونل کارپال | بهترین متخصص کایروپراکتیک

علائم و علت ایجاد سندروم تونل کارپال

علائم و علت ایجاد سندروم تونل کارپال سندروم تونل کارپال سندروم تونل کارپال (CTS) فشردگی عصب میانی دست است که از داخل کانالی در مچ دست عبور می‌کند. عصب میانی احساس را در انگشتان شست، نشانه، انگشت سبابه و قسمتی ادامه مطلب