علت درد کتف | بهترین متخصص کایروپراکتیک | دکتر مسعود اعتدالی

علت درد کتف

آناتومی کتف کتف که بیشتر به عنوان تیغه شانه شناخته می شود، یک استخوان مثلثی شکل است که به عنوان نیروی اتصال بین ترقوه و استخوان بازو عمل می کند. این استخوان در عقب (در نیمه پشتی بدن) قرار دارد. ادامه مطلب