علل بروز آرتروز گردن

علل بروز آرتروز گردن آرتروز گردن عارضه نسبتاً شایعی است که با فرسودگی و ساییدگی غضروف و استخوان‌های ناحیه گردن در اثر پیری، مشخص می‌شود. این عارضه به مرور زمان می‌تواند منجر به رشد غیرطبیعی زائده‌های استخوانی در ناحیه گردن ادامه مطلب