عوارض و علل تومورهای نخاع | بهترین متخصص کایروپراکتیک

عوارض و علل تومورهای نخاع

عوارض و علل تومورهای نخاع عوارض چه تومورهای سرطانی و چه تومورهای غیرسرطانی نخاع باعث فشار روی نخاع و اعصاب ستون مهره ها می شوند و در نتیجه باعث بی حسی و یا بی حرکتی قسمت های پایین تر از ادامه مطلب