عوامل ایجاد سردرد گردنی | بهترین متخصص کایروپراکتیک

عوامل ایجاد سردرد گردنی

بررسی عوامل ایجاد سردرد گردنی سردرد سرویکوژنیک یا سردرد گردنی، در گردن ایجاد می‌شود و به سر هم سرایت می‌کند. افراد ممکن است سردرد سرویکوژنیک را با سردرد‌های میگرنی یا سردرد‌های ناشی از استرس اشتباه بگیرند؛ چون این سردرد‌ها نیز ادامه مطلب