کاربردها و مراحل درمان شاک ویو تراپی

کاربردها و مراحل درمان شاک ویو تراپی

“کاربردها و مراحل درمان شاک ویو تراپی” شاک ویو  یک دستگاه است که در ارتوپدی، فیزیوتراپی، پزشکی ورزشی، اورولوژی و دامپزشکی و درمان خار پاشنه مورد استفاده قرار می گیرد. مزایای اصلی این روش، کاهش سریع درد و بازیابی تحرک ادامه مطلب