آشنایی با شاک ویو تراپی ( Shock wave Therapy )

آشنایی با شاک ویو تراپی

شوک تراپی چیست ؟  شاک ویو تراپی (Shock wave Therapy  ) یک وسیله چند رشته ای است که در ارتوپدی ، فیزیوتراپی ، پزشکی ورزشی ، ارولوژی  مورد استفاده قرار می گیرد. کارایی اصلی آن تسکین سریع درد و ترمیم ادامه مطلب