مزیت های تعویض مفصل لگن قدامی | بهترین متخصص کایروپراکتیک

مزیت های تعویض مفصل لگن قدامی

بررسی مزیت های تعویض مفصل لگن قدامی تعویض مفصل ران یا لگن، به‌طور معمول به دو روش قدامی (Anterior Hip Replacement) و خلفی (Posterior Hip Replacement) یا همان تعویض کامل انجام می‌شود. در ادامه مطلب امروز سایت دکتر مسعود اعتدالی ادامه مطلب