دکتر مسعود اعتدالی

مشاوره کایروپراکتیک

معمولاً ویزیت اولیه دکتر کایروپراکتیک علاوه بر مشاوره و معاینه کامل ستون فقرات می باشد. دکتر کایروپراکتیک از ناحیه ستون فقرات شما معاینه کامل بعمل می آورد تا قادر باشد اختلالات بایومکانیکی یا جابجائی هاsubluxations را تشخیص دهد. ممکن است ادامه مطلب