بررسی نرمی غضروف کشکک زانو یا کندرومالاسی پاتلا | بهترین متخصص کایروپراکتیک

بررسی نرمی غضروف کشکک زانو یا کندرومالاسی پاتلا

آشنایی با نرمی غضروف کشکک زانو یا کندرومالاسی پاتلا کندرومالاسی پاتلا (Chondromalacia patellae) یا نرمی کشکک زانو که با نام «زانوی دوندگان» نیز شناخته می شود. وضعیتی است که در آن غضروف موجود در سطح زیرین کشکک زانو تحلیل می ادامه مطلب