ورم زیر زانو چیست و چگونه ظاهر می‌شود؟ | بهترین متخصص کایروپراکتیک

ورم زیر زانو چیست و چگونه ظاهر می‌شود؟

ورم زیر زانو چیست و چگونه ظاهر می‌شود؟ کیست بیکر یا ورم زیر زانو ورم زیر زانو یا کیست بیکر که با نام رکبی نیز شناخته می‌شود، در اثر تولید بیش از حد مایع مفصلی و تجمع آن در کیسه‌های ادامه مطلب