درمان دیسک کمر اصفهان | پیشگیری از تنگی کانال نخاع

پیشگیری از تنگی کانال نخاع

روشهای پیشگیری از تنگی کانال نخاع واقعیت آن است که تمام بیماری هایی که ما مبتلا می شویم جنبه های ژنتیکی دارد ، یعنی استعداد آن را داریم. ولی می‌توان زمان بروز این بیماری‌ها و شدت بروز آنها را با ادامه مطلب