کمر درد مکانیکی

کمر درد مکانیکی چیست؟

کمر درد مکانیکی چیست؟ کمر درد عارضه شایعی است که تصور می شود از هر ۵ نفر بزرگسال ، ۴ نفر حداقل یک بار در زندگی خود دچار آن میشوند. کمر درد مکانیکی زمانی اتفاق می افتد که ساختاری در کمر ادامه مطلب