انواع ورزش جهت کنترل درد

انواع ورزش جهت کنترل درد

انواع ورزش جهت کنترل درد:  ورزش‌های دامنه حرکتی ورزش‌های دامنه حرکتی به حرکت مفاصل جهت جلوگیری خشکی آن ها کمک می‌کنند. علاوه بر این، این ورزش‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌ی گرم کردن بدن می‌باشند.  ورزش‌های تقویتی عضله ورزش‌های بسیاری وجود دارند ادامه مطلب