کیفوز چیست ؟ | بهترین متخصص کایروپراکتیک

کیفوز چیست ؟

کیفوز چیست ؟ کیفوز چیست : کیفوز نوعی اختلال ستون فقرات است که در آن انجنای بیش از حد ستون فقرات به سمت خارج سبب گرد شدن غیرطبیعی قسمت فوقانی کمر می شود. در مواردی کیفوز شدید باشد انحنای بدن ادامه مطلب