گره عضلانی چیست؟ چگونه درمان می شوند؟ | بهترین متخصص کایروپراکتیک 2

گره عضلانی چیست؟ چگونه درمان می شوند؟

گره عضلانی چیست؟ چگونه درمان می شوند؟ گره عضلانی نواحی سخت و حساس عضلات هستند که حتی در حالت استراحت، عضله سفت و منقبض می شوند. این فیبرهای عضلانی متشنج هنگام لمس می توانند باعث درد در سایر قسمت های ادامه مطلب