تحریک الکتریکی اعصاب (TENS)

تکنیک تحریک الکتریکی اعصاب ،درمان الکتروتراپی

تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) در روش تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) الکترودهایی بر روی پوست نصب می‌شود و از طریق آن‌ها جریان الکتریکی بر روی پوست اعمال می‌شود. درنتیجه اعصاب عمقی ناحیه مورد نظر تحریک شده و باعث آزاد شدن مسکن‌های ادامه مطلب