مطالعات انجام شده درباره شاک ویو

مطالعات انجام شده درباره شاک ویو

مطالبی درباره شاک ویو دربنف کنستانتین می گوید :با توجه به درمان شاک ویو ، تأثیرات اولیه بلافاصله پس از اولین درمان هنگام در نظر گرفتن سندرم دردناک قابل مشاهده است. “با درمان Shockwave اثرات اولیه بلافاصله پس از اولین ادامه مطلب