سندرم تونل کارپ

تاثیر مگنت درمانی بر سندرم تونل کارپ

اثربخشی مگنت درمانی برای درمان درد مچ دست به سندرم تونل کارپ ما یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما دوسوکور را انجام دادیم که در آن 30 بیمار دارای درد ناشی از سندرم تونل کارپ یا یک آهنربا ادامه مطلب