سندرم تونل کارپ

اثربخشی مگنت درمانی برای درمان درد مچ دست به سندرم تونل کارپ

ما یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما دوسوکور را انجام دادیم که در آن 30 بیمار دارای درد ناشی از سندرم تونل کارپ یا یک آهنربا 1000 گاوس یا دیسک فلزی دارونما که با استفاده از یک بسته بندی Velcro به مدت 45 دقیقه در ناحیه تونل کارپ اعمال شده بود ، انجام دادند. . درد در مقیاس آنالوگ بصری با استفاده از 0 و 10 به عنوان لنگر اندازه گیری شد.

بروز علائم شامل بی حسی ، سوزن سوزن شدن ، سوزش و درد بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. در هر دو گروه 45 دقیقه کاهش درد معنی داری وجود داشت. با این حال ، مقایسه نتایج آزمون t اختلاف معنی داری بین گروهها برای شروع درد ، درد 15 دقیقه ، درد 30 دقیقه یا درد 45 دقیقه مشاهده نکرد. استفاده از آهنربا برای کاهش درد ناشی از سندرم تونل کارپ مؤثرتر از استفاده از دستگاه دارونما نبود.

چهار کارآزمایی تصادفی اخیر اخیر نتایج متضادی راجع به کارآیی آهنرباها در تسکین درد ارائه کرده است. دو کارآزمایی تصادفی دو سو کور دریافتند که آهن ربا دردهای بعد از عمل جراحی را کاهش می دهد و در بیماران زخم بعد از عمل نیز وجود دارد. 2 ، مطالعات تصادفی دو سو کور از مگنت درمانی برای درمان کمردرد 3 و درد پا 4 فایده ای نداشت.

در تلاش برای یافتن روشهای متفاوتی از درمان ، 5،6 بسیاری از مبتلایان مزمن به سندرم تونل کارپ برای کاهش علائم خود به استفاده از آهن ربا متوسل شده اند. هدف از مطالعه ما تعیین اثربخشی مگنت تراپی بر درد ناشی از سندرم تونل کارپ در مقایسه با دارونما بود.

مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی
مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی

مواد و روش ها

ما با 160 بیمار که درد مچ دست منسوب به سندرم تونل کارپ توسط پزشکان مراقبت اولیه داشتند تماس گرفتیم. این بیماران از پایگاه داده های صورتحساب در یک کلینیک خانوادگی تحت عمل دانشگاه و مطب یک پزشک خصوصی روستایی شناسایی شدند. معیار ورود به مطالعه حضور درد مچ دست مچ دست در ناحیه تونل کارپ و تمایل به پذیرش تصادفی در گروه درمانی یا کنترل بود.

اگر منبع درد به علت دیگری به غیر از سندرم تونل کارپال نسبت داده شده باشد ، افراد قبل از تصادفی از مطالعه حذف شده اند ، در صورتی که در مدت 4 ساعت از شروع درمان ، داروهای ضد درد را مصرف کرده بودند ، اگر شاخص توده بدنی آنها بیشتر از 35 بود یا اگر نبودند. در زمان شروع درمان ، درد احساس می شود.


تماس با پزشک 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *