مگنت تراپی

مزایا و معایب مگنت تراپی

مگنت تراپی درمان با استفاده از مغناطیس مگنت تراپی استفاده از یک میدان مغناطیسی ثابت برای کاهش درد و التهاب و ترمیم بافت می باشد. یک روش درمانی پیشرفته می باشد که در آن از انرژی مغناطیسی با هدف درمان ادامه مطلب